Dlouho jsem pracoval v novinách a upravoval texty po začínajících i zkušených novinářích. Dokonce jsem pro ně svého času napsal manuál, z kterého vychází následující série textů. Můžete si v nich přečíst několik důležitých pravidel, jak se vyhnout častým stylistickým chybám. Samozřejmě se o to rádi postaráme za vás.

Běžný obyvatel České republiky podle průzkumů užívá asi pět tisíc slov a pasivně jich zná zhruba troj- až šestinásobek. Slovník spisovné češtiny přitom uvádí čtvrt milionu výrazů; když se připočtou slova nespisovná, je jich přes půl milionu. Cílem při psaní na web však není trhat rekordy v bohatosti slovní zásoby.

Cílem je vhodně oslovit specifickou skupinu. Podle toho vybíráme jazykový styl. Ať už z textů čiší přátelskost, profesionalita nebo zaměření na luxus, všechny musí být snadno pochopitelné a čtivé. Proto dodržujeme dvě pravidla – píšeme jednoduše a živě. Veškerý slovní balast jen zdržuje. A co mezi něj počítáme?

Ať už z textů čiší přátelskost, profesionalita nebo zaměření na luxus, všechny musí být snadno pochopitelné a čtivé. Proto dodržujeme dvě pravidla – píšeme jednoduše a živě. Veškerý slovní balast jen zdržuje.

Cizí, odborné, archaické, zřídka užívané a úřední termíny

Cizí, odborné, archaické, zřídka užívané a úřední termíny nepoužíváme, pokud pro text nejsou klíčové nebo je lze opsat. V opačném případě je musí autor vysvětlit. Užitečnou pomůckou je přitom popřemýšlet, jestli by podobné termíny použil v hovoru váš známý či vy sami.

Příklad 1

Špatně: Na nový automobil musíte disponovat dostatkem financí.

Dobře: Na nové auto musíte mít dost peněz.

Příklad 2

Špatně: Čeká na vás přehršel svízelí.

Dobře: Čeká na vás hodně potíží.

Parazitní slova

Parazitní slova informaci nikam neposouvají. Jen zabírají místo a ztěžují čtení. Patří mezi ně nadužívání slov jako „vlastně“, „celý“, „sám“, „ale“, „však“, „totiž“, „doslova“. Stejně tak upřednostňujeme před souslovími jedno slovo se stejným významem. Zcela zbytečná jsou obvykle slovesa „přistoupit“, „provést“, v horším případě „realizovat“. Totéž platí pro podstatná jména u sousloví typu „oblast zdravotnictví“, „v rámci projektu“. Mezi časté parazitní výrazy patří také slova „proběhnout“ a „jít o“.

Příklad 1

Špatně: Celou oblast Krkonoš totiž vlastně doslova zasypal sníh.

Dobře: Krkonoše zasypal sníh.

Příklad 2

Špatně: Přistoupili jsme k realizaci samotné stavby. Přistoupili jsme přitom ke změnám v rámci plánu, takže budeme moci provádět práce rychleji.

Dobře: Začali jsme stavět. Změnili jsme přitom plán, takže můžeme pracovat rychleji.

Příklad 3

Špatně: Akce proběhla dobře. Znova proběhne příští rok.

Dobře: Akce se vydařila. Příští rok bude znova.

Opakování slov

Každému textu škodí příliš časté opakování výrazů. Stačí, aby se opakoval kořen slova, a text vypadá primitivně. Bránit se tomu dá používáním synonym, zájmen a zobecnění.

Příklad

Špatně: Klub si v soutěži drží silnou pozici. A členů klubu stále přibývá. Nikdo z nich nepochybuje, že klub letos s přehledem vyhraje.

Dobře: Klub si v soutěži drží silnou pozici. A jeho členů stále přibývá. Nikdo z nich nepochybuje, že letos s přehledem zvítězí.